Wat komt er na de Generaties X en Y? Jawel …. Generatie Z!

Over Babyboomers, generaties X en Y en de Millennials zijn reeds boeken en kolommen vol geschreven. Maar over de jongste generatie is nog maar weinig bekend. Tijd dus om kennis te maken met de Linksters, de kinderen geboren vanaf 2002. Ze zijn bij wijze van spreken met een toetsenbord in hun knuistje ter wereld gekomen. Het gaat om 18% van de totale wereldbevolking op dit moment.

Hallo Linksters
Generatiedeskundige Meagan Johnson introduceerde de term ‘The Linksters’, omdat dit de eerste generatie is die echt vanaf de geboorte ‘gelinkt’ is aan technologie. “Millennials kennen nog wel een tijd zonder sociale media, maar dat geldt niet voor de jongeren van nu,” aldus Johnson in de Britse karnt ‘The Independent’. Ze is de auteur van ‘From Boomers to Linksters: Managing the Friction Between Generations at Work’.

Millennials
Millennials krijgen nu al de kritiek dat ze liever bankhangen om naar Netflix te kijken dan naar de bioscoop te gaan en dat ze zelden meer iemand opbellen, maar altijd berichten sturen. Dus oudere generaties vrezen dat de Linksters helemaal geen persoonlijke contacten meer zullen hebben.

Generatie Z
De Linkster Generatie, soms ook Generatie Z genoemd, groeide op met zowel het nut van internet als de druk die het met zich meebrengt. Johnson vindt dan ook dat jongeren expliciet moeten leren dat offline communicatie ook belangrijk is. “Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van technologie, waardoor face-to-face communicatie achteruitgaat. Dat kan voor heel wat miscommunicatie zorgen, die we kunnen we vermijden als we jonge mensen opnieuw die basisvaardigheden aanleren.”

Ruimdenkende jongens en meiden
Er zijn echter ook pluspunten. Bijvoorbeeld in hun visies op het gebied van gezinsstructuur. “Hun moeders gaan niet stoppen of minder werken. Steeds vaker kiest ook de vader er voor om zorgzamen op zich te nemen.” Mooi nieuws is ook dat de Linksters toleranter en progressiever zijn dan hun voorgangers. Ze zijn zich bewuster van hun omgeving, omdat ze al van kinds af aan weten dat klimaatverandering een serieus probleem is. “De Millennials zijn reeds een ruimdenkender generatie, maar ik ben er van overtuigd dat de Linkster Generatie de verschillende leefstijlen nog naar een hoger plan gaat tillen”, besluit Meagan Johnson.